top of page

PRIVACYVERKLARING

Het ErgotherapieTeam is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Het ErgotherapieTeam beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Het ErgotherapieTeam is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

Het ErgotherapieTeam verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die

informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Het ErgotherapieTeam gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen

als we een vraag hebben over uw aanmelding.

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens

Het ErgotherapieTeam moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de

grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van

dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het

aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren

van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten

gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt,

dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het

formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en

afhandeling daarvan.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht om passende technische en organisatorische

maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige

verwerking tegen te gaan. Zo zorgt Het ErgotherapieTeam er voor dat uw (persoons)gegevens tijdens

verzending zijn versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een

beveiligde verbinding plaats.

Google Analytics

Het ErgotherapieTeam maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s

zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer

(IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde

Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het

specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om

rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders

informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze

informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor

zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen

invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken

voor andere diensten van Google.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht

op correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16 van de AVG) en/of verwijdering van

uw persoonsgegevens te vragen (artikel 17 van de AVG). Daarnaast heeft u recht op

beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 van de AVG) door

Het ErgotherapieTeam. Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit; op uw verzoek zullen wij uw

persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20

van de AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Het ErgotherapieTeam van u verwerkt, kunt u een inzageverzoek per e-mail doen. Het ErgotherapieTeam behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Het ErgotherapieTeam

Medisch Centrum Rijssen

Wijnand Zeeuwstraat 26 J

7462 DE  Rijssen

info@hetergotherapieteam.nl

telnr.  Rianne Strokap: 06-8322 3833   (r.strokap@hetergotherapieteam.nl)

          Anja Scholten:  06-8322 3797 (a.scholten@hetergotherapieteam.nl)

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen

zullen wij op deze website publiceren.

bottom of page