top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, informeren wij u middels deze weg over onze algemene voorwaarden. Hiermee weet u waar u aan toe bent en wat u van ons mag verwachten.

 

ALGEMEEN

Het ErgotherapieTeam bestaat uit de ergotherapeuten Rianne Strokap en Anja Scholten. Beiden zijn lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland en zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (onder nummer 39901533490 en 89906167090).  

 

CONTACTGEGEVENS

Het ErgotherapieTeam

Medisch Centrum Rijssen

Wijnand Zeeuwstraat 26 J

7462 DE  Rijssen

info@hetergotherapieteam.nl

Rianne Strokap: 06-8322 3833   (r.strokap@hetergotherapieteam.nl)

Anja Scholten:  06-8322 3797 (a.scholten@hetergotherapieteam.nl)

 

CONTACT

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Indien wij niet in de gelegenheid zijn om de telefoon op te nemen, kunt u een voicemailbericht achter laten. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug. Dit geldt ook indien u buiten genoemde werktijden belt. Daarnaast zijn wij per mail bereikbaar op info@hetergotherapieteam.nl. Verwijsbrieven en andere post kunnen gestuurd worden naar Het ErgotherapieTeam, zie contactgegevens.

 

OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Wij behandelen alleen op afspraak, zowel in de praktijk als op thuislocatie. Hierdoor kan het voorkomen dat de praktijk niet altijd bemand is.


AANMELDING EN AFSPRAKEN

Een arts kan u doorverwijzen voor ergotherapie. Het is ook mogelijk om zonder verwijsbrief een afspraak te maken met een ergotherapeut (Directe Toegankelijkheid Ergotherapie).

In dat geval wordt er een korte screening bij u afgenomen om te beoordelen of ergotherapie geschikt is voor uw hulpvraag. Van deze screening gaat met uw goedkeuring een verslag naar uw huisarts. Een enkele zorgverzekeraar staat DTE niet toe. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

 

Wij nemen binnen 5 werkdagen na aanmelding contact met u op om een afspraak te maken.

 

Indien u een afspraak wilt afzeggen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te melden bij de behandelend ergotherapeut. Niet tijdig afgezegde afspraken worden bij u in rekening  gebracht.

Wanneer u een behandeling hebt afgezegd, ligt de verantwoordelijkheid voor een vervolgafspraak bij u. U kunt hiervoor contact opnemen met de behandelend ergotherapeut.

CEE

Wij maken gebruik van CEE: Cliënten Ervaren Ergotherapie. Met deze vragenlijst wordt uw mening gevraagd over de u geboden ergotherapeutische zorg. Wij vragen u deze lijst na het afsluiten van de behandeling ingevuld naar ons terug te sturen.

 

VERGOEDING/ DECLARATIE
Het Ergotherapieteam heeft met alle verzekeraars contracten afgesloten. Hierdoor kunnen wij de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. De basisverzekering vergoedt 10 behandeluren ergotherapie per kalenderjaar. Voor zorg uit de basisverzekering geldt wel het wettelijke verplicht eigen risico. Enkele zorgverzekeringen bieden extra uren in een aanvullend pakket. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

Indien u zelf de (verdere) behandeling bekostigt, hanteert Het ErgotherapieTeam de volgende tarieven:
Behandeling per kwartier:     € 20,00

Thuis toeslag:             € 15.00

​Buiten Rijssen             € 25.00

DTE toeslag:               € 10,40


VERTROUWELIJKHEID
De onderwerpen die u met uw ergotherapeut bespreekt, zijn ten allen tijde vertrouwelijk en worden niet met derden besproken. Indien uw ergotherapeut echter van mening is dat het in uw belang is dat andere hulpverleners (zoals uw huisarts) hiervan op de hoogte zijn, zal zij dit met u overleggen en u hier vooraf toestemming voor vragen.

Verwerking Persoonsgegevens

  1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden/activiteiten persoonsgegevens moeten worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt; overeenkomstig de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

In onze Privacyverklaring (link) wordt u hierover uitgebreid geïnformeerd. We verwijzen hiervoor naar onze website.

KLACHTENPROCEDURE
Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw ergotherapeut heeft u twee mogelijkheden om uw klacht te uiten:

1. Het heeft de voorkeur de klacht te bespreken met de behandelend ergotherapeut of de collega-therapeut.
2. U kunt gebruik maken van Het Klachtenloket Paramedici:

Klachtenloket Paramedici

Postbus 19207

3501 DE  Utrecht

Tel: 030-3100929 (tussen 09.00 en 12.30 uur)

www.klachtenloketparamedici.nl

info@klachtenloketparamedici.nl

bottom of page