top of page

Niet aangeboren hersenletsel

Niet aangeboren hersenletsel

Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van  cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). NAH is bijvoorbeeld een gevolg van een herseninfarct, een ongeluk of tumor, maar ook van Parkinson of MS.

Veel voorkomende gevolgen van NAH zijn geheugenverlies, moeite met concentreren en (verminderde) energie. Maar ook problemen in de prikkelverwerking en communicatie of een motorische beperking komen voor. 

Het ErgotherapieTeam biedt ondersteuning bij uiteenlopende  problemen, van de organisatie van het huishouden tot het aanbrengen van een nieuwe dagindeling bij vermoeidheid of concentratieproblemen.

Daarbij worden naasten / mantelzorgers bij de behandeling betrokken of bieden we hen zelf begeleiding op het gebied van advies, praktische tips en communicatie.

bottom of page