Ouderen en/of valpreventie

Ouderen en valpreventie

Ergotherapie kan praktische en concrete hulp bieden bij cliënten met problemen als gevolg van ouderdom. Denk daarbij aan valpreventie.

We brengen de problemen in kaart en verkleinen het risico op vallen. Daarbij houden we rekening met de dagelijkse handelingen en de omgeving. 

We betrekken vaak ook de naasten bij de behandeling en behouden zoveel mogelijk de zelfredzaamheid en eigen regie van de cliënt.

Medisch Centrum Rijssen,

Wijnand Zeeuwstraat 26 J, Rijssen

Rianne  06-8322 3833

Anja       06-8322 3797

© 2020 Het Ergotherapie Team Rijssen  - @ Sandra Explores