Covid-19

Covid-19

De gevolgen van covid-19 hebben veel consequenties voor het dagelijks handelen. Door bijvoorbeeld vermoeidheid, kortademigheid, verminderde concentratie en geheugenproblemen kunt u moeite ervaren in de uitvoer van dagelijkse activiteiten.

Het ErgotherapieTeam geeft advies over ademhalingsondersteunende houdingen tijdens activiteiten, het optimaliseren van balans tussen belasting en belastbaarheid en de inzet van hulpmiddelen of voorzieningen. Daarnaast is er begeleiding mogelijk om zo goed mogelijk te reïntegreren op de werkplek.

Ook het begeleiden van mantelzorgers in o.a. het uitvoeren van zorgtaken en het behouden van eigen activiteiten en ontspanning kunnen een aandachtspunt vormen.

Medisch Centrum Rijssen,

Wijnand Zeeuwstraat 26 J, Rijssen

Rianne  06-8322 3833

Anja       06-8322 3797

© 2020 Het Ergotherapie Team Rijssen  - @ Sandra Explores