top of page

Belangrijk!

Beste lezer,

Vanuit onze beroepsvereniging EN, met goedkeuring vanuit de overheid en het RIVM, hebben we als paramedische praktijk toestemming gekregen om zorg 'veilig en verantwoord' op te schalen. Dat betekent dat Het ErgotherapieTeam open is om behandelingen te (her)starten, met gepaste voorzorgsmaatregelen om besmettingsrisico's te beperken.

Daar waar mogelijk/wenselijk zullen afspraken via (beeld)bellen mogelijk blijven. Behandelingen waarbij dit niet mogelijk/wenselijk is en waarbij de noodzaak wel aanwezig is om te (her)starten, zullen plaats kunnen vinden op de praktijk of bij u thuis. Hierbij houden wij ons aan de adviezen van de beroepsvereniging EN en het RIVM. 

Houdt in ieder geval rekening met de volgende triage vragen:

- Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?

- Bent u langer dan 24 uur klachtenvrij?

- Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?

- Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Mocht een van deze vragen met ‘ja’ beantwoord worden, dan wordt de behandeling niet gestart of alleen middels (beeld)bellen vormgegeven, i.v.m. een verhoogd besmettingsrisico. Dit geldt ook als wij op een van bovenstaande vragen met ‘ja’ antwoorden. 

Wij zien er naar uit u de komende tijd in gezondheid van dienst te kunnen zijn!

Anja Scholten en Rianne Strokap

bottom of page